Palvelut

Pohjolan Tilipalvelu Oy on sujuva tilitoimisto, jossa asiat hoituvat. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Ydinaluettamme on Meri-Lappi ja Tornionlaakso. Sähköisen palvelun tilitoimistona laajasti Suomessa.

Kirjanpito ja tilinpäätös
Tilitoimistojen peruspalvelu, jonka varaan yrityksesi talousohjaus rakentuu.

Verotus
Ilmoitukset, maksut ja suunnittelu liittyen arvonlisäverojesi ja muiden yhtiöverojesi suorittamiseen. Yrittäjän verotuksen optimointi eri yhtiömuodoissa.

Yhtiöasiat
Yhtiörakenteen ja -järjestyksen suunnittelu sekä hallinto. Juridiset palvelut.

Palkanlaskenta
Työntekijöidesi ja osakkaidesi palkanmaksun, työnantajasuoritusten ja raportoinnin hoitaminen.

Varastonvalvonta ja -hallinta
Vaihtuvan omaisuuden esimerkiksi myytäväksi ostettujen tai valmistuksessa tarvittavien tavaroiden ja raaka-aineiden arvon seuranta ja kirjaaminen.

Analysointi ja ennusteet
Liiketoimintasi avainlukujen seuranta ja ennustaminen myyntisi ja liiketoimintahistoriasi perusteella. Kehitysehdotukset ja varoitukset, jos sovitut raja-arvot ylittyvät.

Myyntilaskujen laatiminen ja lähetys
Myyntilaskujen tuottaminen ja lähettäminen puolestasi. Kattaa sopimuslaskutuksen ja suoriteperusteisen laskutuksen toimittamiesi tietojen perusteella.

Ostolaskujen käsittely
Yhtiöllesi tulevien verkko- ja paperilaskujen vastaanottaminen, kierrätys ja käsittely. Siihen kuuluu mm. laskujen tiliöinti ja vienti kirjanpitoon, maksatus sekä arkistointi sähköiseen muotoon näytöllesi helposti noudettaviksi. Laskut voivat tulla suoraan tilitoimistolle.

Budjetointi
Yrityksesi tulojen ja menojen arviointi ja budjetin päivittäminen tilikauden aikana. Budjetin reaaliaikaisuus.

Raportointi
Yrityksesi tunnuslukujen seuranta ja poikkeamien raportointi.

Kassavirtalaskenta
Rahaliikenteen ennusteet, rahoituksen järjestäminen ja saatavien hallinta.

Tuote-, rahoitus- ja investointilaskenta
Kannattavuuden ja investointien suunnittelu ja seuranta.

Yrittäjän oman tulon suunnittelulaskelmat
Laaditaan laskelmat ansiotulon, pääomatulon ja luontoisetujen optimaalisesta suhteesta. Laskujen tiliöinti ja vienti kirjanpitoon puolestasi.

Ohjelmistojen integrointi
Tiedonsiirron automatisoidut Flashnode-integrointipalvelut yrittäjän ja tilitoimiston käyttämien ohjelmistojen, kuten taloushallinnon ja myyntijärjestelmien välille. Palvelu sisältää integraation käyttöönoton ja ylläpidon.

Verkkokauppa
Integrointi yhdistää verkkokauppa-alustan muihin yrityksen ohjelmistoihin automatisoiden niiden välisen tiedonsiirron. Palvelun avulla verkkokaupan tilaukset saadaan automaattisesti kirjanpitoon ja laskutettaviksi. Samoin myytävien tuotteiden varaston saldo- ja tuotetiedot saadaan synkronoitua ilman käsityötä eri ohjelmistojen välillä.

Kassajärjestelmät
Myymälän kassajärjestelmä integroidaan muihin yrityksen ohjelmistoihin, esimerkiksi taloushallintoon tai verkkokauppaan, automatisoiden niiden välisen tiedon. Palvelun avulla kassajärjestelmässä hallinnoitavat tuote- ja saldotiedot päivittyvät automaattisesti verkkokauppaan. Samalla verkkokaupassa tehdyt tilaukset kirjautuvat automaattisesti kassaan ja vähentävät varaston saldoa.

Aiheesta muualla

Ota yhteyttä. Pyydä tarjous.