Oikeaa tietoa - Oikeaan aikaan - Oikeita ratkaisuja - Enemmän tulosta

Verotusmenettelylain muutoksia 1.7.2014 alkaen

1.7.2014 voimaan astuva verotusmenettelylain muutos määrittelee rakennustyömaille uusia raportointivelvollisuuksia. Käytännössä laki koskettaa kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä. Uudistuksen tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta.

Milloin raportointivelvollisuus koskee yritystäni?

Teetkö tai teetätkö rakentamispalvelua? Tai tilaatko jatkuvaluonteista kiinteistön kunnossapitoa?

Kaikki rakentamispalvelu on ilmoitusvelvollisuuden piirissä, mikäli kokonaissumma ylittää 15 000 €. Mikäli tilaat rakentamispalvelua yli 15 000 €, joudut ilmoittamaan urakkasopimuksesta ja siihen liittyvistä laskuista.

Jos toimit päätoteuttajana yhteisellä työmaalla ja työmaan kokonaisarvo ylittää 15 000 €, joudut raportoimaan työmaan kaikista työntekijöistä.

Myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet antavat ilmoituksen ennen rakennuslupamenettelyä edellyttämää rakennuksen loppukatselmusta.

Joudut osalliseksi ilmoitusvelvollisuutta toimiessasi päätoteuttajana, urakoitsijana tai ostajana/tilaajana. Ilmoitusvelvollisuuden laajuus riippuu roolistasi.

* Jos toimit urakoitsijana:

Mikäli olet urakoitsija, rakennustyön tilaaja edellyttää, että ilmoitat hänelle sekä yrityksesi tiedot että työntekijätiedot.

Ilmoittaminen tapahtuu Tilaajavastuun Ilmoita-palvelun kautta maksutta. Lisäksi tilaaja voi edellyttää verkkolaskutuksen käyttöä, jolloin laskutiedoista pitää löytyä työmaata koskevat tunnisteet.

* Jos toimit rakentamispalvelun tai jatkuvaluonteisen kunnossapitopalvelun tilaajana:

Tässä tapauksessa sinun tulee ilmoittaa aliurakoitsijan tiedot, urakkasopimustiedot ja lisäksi tätä sopimusta koskevat toteutuneet laskutussummat Verohallintoon. Ilmoituksen voi lähettää sähköisenä tiedonsiirtona Verohallinnon Ilmoitin.fi-palveluun tai täyttää sähköinen lomake Suomi.fi-palvelussa. Molemmissa palveluissa urakkalaskuraportin lähettämisessä tarvitaan Katso-tunnisteita. Ilmoittaminen onnistuu kausiveroilmoittaja ja uudella vertailutietojen ilmoittajavaltuutuksilla.

Kaikkiin tilaajaa koskeviin ilmoituksiin voit myös käyttää Tilaajavastuun Työmaarekisteripalvelua, jonne tarvittava tieto varastoidaan ja josta raportit voidaan nopeasti ja helposti kerätä ja lähettää.

* Jos toimit päätoteuttajana:

Päätoteuttaja on työturvallisuuslain perusteella velvollinen pitämään ajantasaista henkilölistaa työmaan työntekijöistä. Päätoteuttaja joutuu ilmoittamaan kuukausittain työmaalla kuukauden aikana työskennelleiden henkilöiden tiedot Verohallintoon.

Henkilötietojen kerääminen on mahdollista hoitaa sähköisiä kulkukortteja hyödyntäen, jolloin tiedot päivittyvät automaattisesti esimerkiksi Tilaajavastuun Työmaarekisteripalveluun.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, mikäli päätoteuttaja ei käytä aliurakoitsijoita tai vuokratyövoimaa, vaikka kokonaisarvo ylittäisi 15 000 €.

Milloin raportti pitää tehdä?

Raportointivelvollisuus astuu voimaan 1.7.2014. Sinä päivänä alkaa tietojen keruu myös keskeneräisistä työmaista. Kohdekuukauden tiedot ilmoitetaan viimeistään kahden kuukauden päästä, aina kuukauden viidenteen päivään mennessä.

Ensimmäiset raportit pitää antaa Verohallinnolle viimeistään 5.9.2014.

Vain sähköinen raportointi hyväksytään

Ilmoitusvelvollisuuden voi hoitaa monella eri tavalla. Mikäli käytössäsi ei ole sellaista järjestelmää, josta ilmoitukset voitaisiin lähettää automaattisena tiedonsiirtona, suosittelemme Tilaajavastuun Työmaarekisteripalvelun käyttöä. Tässä tapauksessa tilitoimisto voi tarjota ilmoitus- ja raportointipalvelua sinulle.

Tilitoimistomme tarjoaa seuraavia palveluja ilmoitusvelvollisille

Voimme hoitaa suurelta osin raportointivelvoitteet puolestasi.

Tarjoamme urakkalaskutuksessa vaadittua verkkolaskupalvelua sisältäen työmaatunnisteet ym. vaadittavat työmaatiedot.

Toimiessasi urakoitsijana:

Voimme ilmoittaa puolestasi urakoitsijan yritystiedot ja työntekijätiedot.

Toimiessasi tilaajana:

Voimme ilmoittaa urakkasopimustiedot sekä toteutuneet urakkalaskutiedot, jotka on kerätty verkkolaskuilta suoraan Työmaarekisteripalveluun.

Mikäli laskutietoja on tullut paperilla, voimme täydentää nämä laskutiedot Työmaarekisteripalveluun.

Voimme tarkastaa ja lähettää hyväksymäsi raportit Työmaarekisteripalvelusta Verohallintoon käyttäen voimassaolevaa Katso-valtuutusta.

Toimiessasi päätoteuttajana:

Voimme auttaa työmaatietojen perustamisessa ja ylläpidossa Työmaarekisteripalvelussa antamasi valtuutuksen perusteella.

Voimme ilmoittaa ylläpitämäsi työmaan henkilölistan perusteella keräämäsi kuukauden aikana työmaalla työskennelleiden henkilöiden tiedot Verohallintoon.

Ota ajoissa yhteyttä, niin kartoitetaan sinua koskevat raportointivelvollisuudet ja miten voimme sinua niiden hoitamisessa palvella.