Oikeaa tietoa - Oikeaan aikaan - Oikeita ratkaisuja - Enemmän tulosta

Arvonlisäverokantojen korotus 1.1.2013 alkaen

Suomen hallituksen esityksen mukaisesti arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Korotuksen jälkeen yleinen verokanta on 24 % ja alennetut verokannat 14 % ja 10 %.

Fivaldi-ohjelmistoon arvonlisäverokannat päivitetään keskitetysti. Jos laskutuksen

peruste on syntynyt edellisen vuoden aikana, osaa järjestelmä hakea oikean verokannan, kun laskulle lisätään toimituspäivämäärä. Huomatkaa päivittää uudet verokannat myös kassajärjestelmiinne.

Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa 1.1.2013 alkaen

Verohallinto on julkaissut ohjeen Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013 ja niitä sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt 31.12.2012 jälkeen.

Ohjeistuksen löydät verohallinnon sivuilta www.vero.fi Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa (17.10.2012 dnro A95/200/2012). Yksityiskohtaisia neuvoja saadaksesi, ota yhteyttä kirjanpitäjääsi.