Ajankohtaista

Tulorekisteri

Tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yritysten palkkahallintoa ja palkanlaskentaa.

1.1.2019 alkaen henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin heti muutospäivästä alkaen. Muita tulorekisteriä täydentäviä tietoja ovat:

  • Rahapalkan perusteet eriteltynä ja ansaintajaksot, miltä ajalta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
  • Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat)
  •  Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä. Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut.

Täydentävien tietojen ilmoittaminen tilitoimistoon tuo lisää velvoitteita yrityksen palkkahallintoon, mutta toisaalta reaaliaikainen tieto hyödyntää useita tahoja samanaikaisesti.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/

Muutoksia vuodelle 2018

21.12.2017

Uusi vuosi tuo jälleen muutoksia varsinkin verotukseen liittyviin asioihin. Tässä on lista suurimmista vuoden 2018 mukanaan tuovista muutoksista. Kerromme mielellämme lisää, jos haluat saada lisätietoja näihin aiheisiin... Lue lisää »

Kirjanpitolakia uudistettiin 1.1.2016

19.9.2016

Uudistetun lain säännökset koskevat tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 jälkeen. Kuitenkin tilinpäätökset, jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen, voidaan tehdä uudistetun lain mukaisina. Oikeushenkilön... Lue lisää »

Verotusmenettelylain muutoksia 1.7.2014 alkaen

5.1.2016

1.7.2014 voimaan astuva verotusmenettelylain muutos määrittelee rakennustyömaille uusia raportointivelvollisuuksia. Käytännössä laki koskettaa kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä. Uudistuksen tavoitteena on kitkeä harmaata... Lue lisää »

Yritysverotuksen muutoksia 1.1.2014 alkaen

21.12.2015

Yritys- ja osinkoverotukseen tulee vuoden 2014 alusta useita muutoksia. Seuraavassa näistä veromuutoksista keskeisimmät ja lisäksi eräitä muita vuoden alussa voimaan astuvia muutoksia, jotka on tärkeää tietää. Yhteisövero 20... Lue lisää »

Arvonlisäverokantojen korotus 1.1.2013 alkaen

18.12.2015

Suomen hallituksen esityksen mukaisesti arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Korotuksen jälkeen yleinen verokanta on 24 % ja alennetut verokannat 14 % ja 10 %. Fivaldi-ohjelmistoon arvonlisäverokannat... Lue lisää »

 

 
 
Julkishallintoa ja yhteisöjä

Verohallinto
Uutiset

Patentti- ja rekisterihallitus
Uutiset

Te-keskus
Palvelut

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työlainsäädäntö

Oikeusministeriö
Ajankohtaista

Sisäministeriö
Ajankohtaista, uutiset

Suomen Pankki
Ajankohtaista

Suomen Yrittäjät
Ajankohtaista

Taloushallintoliitto
Yrityksen muistilista 2016
Tilitoimistoasiointi

Tal laatu Pohjolan Tilipalvelu Oy Auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen Pohjolan Tilipalvelu Oy Kultainen elämäntyömerkki Keskuskauppakamarin ansiomerkki Pohjolan Tilipalvelu Oy AAA-luottoluokitus Pohjolan Tilipalvelu Oy Suomen vahvimmat Pohjolan Tilipalvelu Oy